Przejdź do treści

Atesty i świadectwa

Świadectwo patentowe


Spółka jest właścicielem marki produktów chemicznych
MULTIBOND ENGINEERING ADHESIVES
chronionej świadectwem patentowym
wydanym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
w dniu 02-12-2005 za numerem Z-258718.

Atesty

CELE ATESTACJI:

Atestacja ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego użytku materiałów i wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania pod kątem eliminacji zagrożeń zdrowotnych. Stosowny dokument – atest higieniczny lub inny wydaje się na podstawie dokumentów i ekspertyz obejmujących:

  • deklarowany skład chemiczny materiałów i wyrobów (skład recepturowy wyrobów jest objęty tajemnicą służbową przez jednostkę atestującą),
  • formy użytkowe wyrobów i ich opisy techniczne, zakresy i sposoby ich stosowania w praktyce,
  • wyniki badań oddziaływania na środowisko, w którym mają być zastosowane – zakres wymaganych badań wyrobów ustala każdorazowo jednostka atestująca.

ATESTY PRODUKTÓW MULTIBOND: