Przejdź do treści

Seria 5580 – kleje akrylowe dwusystemowe UV/AN MULTIBOND

W tej grupie oferujemy jeden klej – MULTIBOND-5581. Jest to jednoskładnikowy klej akrylowy utwardzany kilkoma systemami:

  • promieniami UVA – pod warunkiem, że co najmniej jeden z elementów klejonych jest przezroczysty i przepuszcza promienie UVA
  • anaerobowo – pod warunkiem, że przynajmniej jedna strona złącza jest metalowa (stal, żeliwo, miedź, mosiądz, brąz)
  • aktywatorem MULTIBOND-71, gdzie aktywator nakłada się na jedną stronę złącza a klej na drugą.

utwardza się wyłącznie w szczelinie złącza <0,2mm. Całkowicie przezroczysty i bezbarwny. Po utwardzeniu twardo-elastyczny, wytrzymały mechanicznie.

Typowe zastosowanie to:

  • montaż łożysk na wałkach i w gniazdach oraz podobnych elementów współosiowych w tzw. szybkim montażu na liniach produkcyjnych. Uwaga: montaż łożyska przy użyciu tego kleju polega na wypełnieniu nim spoiny przed montażem a po montażu naświetlenie spoiny w miejscu gdzie widoczna jest krawędź spoiny. Klej rozpoczyna polimeryzację natychmiast po naświetleniu promieniami UV i złącze uzyskuje w kilka sekund wstępną wytrzymałość umożliwiającą dalsze czynności montażowe z tym złączem. Spoina w drugiej fazie utwardza się dzięki działaniu wolnych jonów metalu na powierzchni klejonej i dowiązuje do 100% zakładanej wytrzymałości.
  • wklejanie różnych detali w spoinach pomiędzy różnymi materiałami i odpowiednim uruchomieniem polimeryzacji w zależności od warunków montażu.

Dzięki swojej uniwersalności klej jest idealnym środkiem do stosowania w produkcji wymagających zmiennych metod utwardzania w zakresie klejenia twardych lub półtwardych elementów. Typowym przykładem takiej produkcji są głośniki, gdzie w czasie procesu produkcyjnego łączy się ze sobą metal, magnesy, tekturę, drut nawojowy. Wytrzymałość kleju na wysokie temperatury (do +150st.C) gwarantuje poprawną pracę głośnika nawet przy dużym obciążeniu prądowym.

Link do karty tecnicznej

Zdjęcia: Przykład zastosowania kleju MULTIBOND-5581 w galanterii szklanej i produkcji mechanicznej