Przejdź do treści

Seria 450/460 – kleje cyjanoakrylowe elastyczne

warto wiedzieć, że:

Kleje cyjanoakrylowe etylowe elastyczne nadają się przede wszystkim do klejenia gumy z gumą i z metalami. Można nimi również łączyć ceramikę, szkło, tworzywa, drewno, kamień, tkaniny. Kleje tej grupy mogą być czarne lub bezbarwne. Przy klejeniu tworzyw trudnosklejalnych niezbędne jest spreparowanie powierzchni takiego tworzywa specjalnym primerem MULTIBOND-77. Dla innych powierzchni primer nie jest przydatny. Przyspieszenie wiązania kleju wywołuje aktywator MULTIBOND-79, który jednocześnie zapobiega powstawaniu wykwitów na niektórych tworzywach. Ten specjalny rodzaj klejów cyjanoakrylowych ma również zwiększoną odporność na wysokie temperatury i wilgoć jak również lepsze parametry wytrzymałościowe. Może być stosowany w różnych warunkach klimatycznych. Bardzo częstym zastosowaniem jest klejenie uszczelek gumowych z metalem oraz gumy EPDM.

Uwaga: Kleje cyjanoakrylowe zasadniczo traktuje się w przemyśle jako kleje pomocnicze. Jednak w wielu przypadkach, szczególnie przy klejeniu małych detali lub klejeniu gumy, ich wytrzymałość nie jest niższa od innych klejów konstrukcyjnych.

Kleje etylocyjanoakrylowe MULTIBOND elastyczne są obecnie oferowane w trzech odmianach, o niskiej, średniej i wysokiej lepkości, czyli dużej zdolności do wypełniania szczelin (max. 0,2mm). Czas wiązania jest najkrótszy przy spoinach cienkich a najdłuższy przy grubszych.

sposób użycia:

Przed klejeniem powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Klej nanieść oszczędnie na jedną ze stron złącza, odstawić i zakręcić butelkę z klejem a następnie precyzyjnie złączyć części.
Ponieważ klej cyjanoakrylowy działa bardzo szybko, należy w chwili łączenia umieścić części we właściwej pozycji względem siebie. Poprawki zazwyczaj nie są możliwe.

Klej wiąże w kontakcie z wilgocią. Podczas klejenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ klej bardzo szybko działa i wydziela opary drażniące śluzówkę oka. Bardzo łatwo skleić nim palce lub powieki. Zaleca się dozowanie kleju wyłącznie z oryginalnej końcówki butelki.

Typowe zastosowania klejów CA etylowych elastycznych:

  • klejenie gumy z gumą oraz gumy z metalem, gdzie wymagana jest duża siła spajania,
  • elastyczne klejenie tworzyw,
  • wszelkie prace naprawcze, montażowe i produkcyjne, gdzie niezbędny jest klej o błyskawicznym działaniu, wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na wyższe temperatury i wilgotność.

Zdjęcia: Przykłady zastosowania klejów CA etylowych

OFERTA ETYLOWYCH KLEJÓW CYJANOAKRYLOWYCH ELASTYCZNYCH:

Rodzaj kleju
(kliknij w nazwę i otwórz kartę techniczną)
lepkośćzastosowanie
MULTIBOND 452

niskapłynny czarny klej (poziome powierzchnie, cienkie spoiny) – klejenie oringów, gumy do metali, gumy z gumą, do nakładania igłą
MULTIBOND 453

średniazagęszczony czarny klej (pionowe powierzchnie, grubsze spoiny) – klejenie gumy, szkła, metali, do nakładania aplikatorem na butelce
MULTIBOND 461

b.niskapłynny klej (poziome powierzchnie, cienkie spoiny) – klejenie tworzyw, gumy, szkła, do nakładania igłą
MULTIBOND 462

niskapłynny klej (poziome powierzchnie, cienkie spoiny) – klejenie tworzyw, gumy, szkła, do nakładania igłą
MULTIBOND 463

średniazagęszczony klej (pionowe powierzchnie, grubsze spoiny) – klejenie tworzyw, szkła, metali, skóry, do nakładania aplikatorem na butelce