Przejdź do treści

Seria 6000 – zmywacze i rozpuszczalniki MULTIBOND

warto wiedzieć, że:

Przyleganie nowoczesnych klejów do podłoża polega w większości na tzw. adhezji czyli siłach przyciągania na poziomie atomowym. Klej nie wgryza się w powierzchnię klejoną, nie wczepia się w nią i nie reaguje chemicznie a jedynie zwilża powierzchnię i wnika w porowatości. Warunkiem dobrego przylegania klejów, powłok lakierniczych czy gruntów jest usunięcie z klejonej powierzchni wszelkich zabrudzeń, starych powłok, klejów, smarów olejów, silikonu a w szczególności tłuszczu. Szczególne znaczenie ma to przy stosowaniu klejów i uszczelniaczy, które nie zawierają rozpuszczalników. Nie mogą więc same rozpuścić zalegających na podłożu zabrudzeń.

Wybór właściwego środka zmywającego:

  • Odtłuszczacz – musi mieć zdolność całkowitego rozpuszczania tłuszczów z podłoża i sam nie może ich zawierać (nie może być ropopochodny). Silne odtłuszczacze organiczne mogą niszczyć niektóre podłoża (tworzywa, lakiery), alternatywą dla nich są środki mniej destrukcyjne np. alkohole lub detergenty.
  • Rozpuszczalnik- musi mieć zdolność rozpuszczania substancji ciekłej lub stałej, do której został wybrany. Nie każdy rozpuszczalnik jest odtłuszczaczem. Niektóre rozpuszczalniki są bardzo agresywne (niszczą tworzywa, folie, powłoki lakiernicze i klejowe). 

Środki odtłuszczające oraz rozpuszczalniki MULTIBOND oferujemy standardowo w niewielkich opakowaniach. Są to: pojemniki aerozolowe 200-600ml, butelki i niewielkie kanistry. Z założenia mają one służyć jako środek pomocniczy przy klejeniu i uszczelnianiu. Staramy się aby jak największa część z nich nie stanowiła zagrożenia dla użytkowników i dla środowiska. Tam gdzie nieuniknione jest stosowanie środków niebezpiecznych, szczegółowo opisujemy warunki ich bezpiecznego użytkowania i przechowywanie (patrz karty MSDS).

Wodne środki myjące (warsztatowe) oferujemy w postaci koncentratów o dużym stężeniu.

Produkty myjące MULTIBOND dzielą się na następujące grupy: