Przejdź do treści

Seria 9000 – powłoki specjalistyczne MULTIBOND

warto wiedzieć, że:

Produkty tej grupy to głównie środki związane z usuwaniem korozji oraz zabezpieczające przed korozją lub przegrzaniem.

Korozja, która w największym stopniu dotyczy metali, jest procesem chemicznym bądź elektrochemicznym, w którym na skutek działania wody, chemikaliów, powietrza o zawartości soli czy ziemi powierzchnia metalu ulega uszkodzeniu. Widocznym objawem korozji są wżery i rdza. Antykorozja to zapobieganie korozji oraz jej usuwanie. Zapobieganie korozji to najczęściej pokrywanie powierzchni powłokami ochronnymi trwałymi (grunty, farby, lakiery, specjalne powłoki np. epoksydowe) lub czasowymi (woski, smary, oleje). Aby środki zapobiegawcze przyniosły skutek, to przede wszystkim, powierzchnia zabezpieczana musi być wolna od korozji. I do tego służą rozpuszczalniki korozji, które ją usuwają.

W ofercie MULTIBOND znajdują się produkty o zastosowaniu warsztatowym. Są to:

  • głęboko penetrujące środki błonotwórcze zapobiegające korozji w mikroszczelinach i uszczelniające mikropory;
  • rozpuszczalniki korozji w płynie i w żelu
  • środki wspierające procesy spawalnicze poprzez chłodzenie powierzchni wokół pola spawania.

Oferta środków antykorozyjnych MULTIBOND będzie też rozwijać się w kierunku powłok woskowych (do profili zamkniętych i powierzchni otwartych) jak również powłok trwałych np. cynku w aerozolu. 

Produkty powłokowe/antykorozyjne MULTIBOND dzielą się na następujące grupy: