Przejdź do treści

Seria 420 – kleje cyjanoakrylowe metylowe

warto wiedzieć, że:

Kleje cyjanoakrylowe metylowe stosuje się przede wszystkim do klejenia metali i ferrytów. Można nimi również łączyć towrzywa, ceramikę, szkło, kamień, twardą gumę, drewno, korek, tkaniny, karton, papier itp. Przy klejeniu tworzyw trudnosklejalnych niezbędne jest spreparowanie powierzchni takiego tworzywa specjalnym primerem MULTIBOND-77. Dla innych powierzchni primer nie jest przydatny. Przyspieszenie wiązania kleju wywołuje aktywator MULTIBOND-79, który jednocześnie zapobiega powstawaniu wykwitów na niektórych tworzywach.

Kleje metylocyjanoakrylowe MULTIBOND do metali i ferrytów są oferowane aktualnie w dwu odmianach, różniących się od siebie jedynie lepkością, czyli zdolnością do wypełniania szczelin. Wybierając właściwy klej możemy tworzyć spoiny o grubościach od kilku mikronów do 0,15mm. Czas wiązania jest najkrótszy przy spoinach cienkich a najdłuższy przy grubszych.

Uwaga: Kleje metylocyjanoakrylowe tworzą spoiny sztywniejsze i bardziej wytrzymałe niż kleje etylowe. Dlatego ich użycie do klejenia metali i ferrytów jest uzasadnione. Przy klejeniu małych detali w przemyśle elektrotechnicznym, ich wytrzymałość nie jest niższa od klejów konstrukcyj nych. Może ona się jednak zmniejszać przy stałym kontakcie z wodą.

sposób użycia:

Przed klejeniem powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Klej nanieść oszczędnie na jedną ze stron złącza, odstawić i zakręcić butelkę z klejem a następnie precyzyjnie złączyć części.
Ponieważ klej cyjanoakrylowy działa bardzo szybko, należy w chwili łączenia umieścić części we właściwej pozycji względem siebie. Poprawki zazwyczaj nie są możliwe.

Klej wiąże w kontakcie z wilgocią. Podczas klejenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ klej bardzo szybko działa i wydziela opary drażniące śluzówkę oka. Bardzo łatwo skleić nim palce lub powieki. Zaleca się dozowanie kleju wyłącznie z oryginalnej końcówki butelki.

Typowe zastosowania klejów CA metylowych:

  • klejenie lub wklejanie małych detali z metali i ferrytów,
  • naprawy drobnych detali w wyposażeniu śmigłowców i innych pojazdów mechanicznych,
  • klejenie detali w elektronice i elektrotechnice.

Zdjęcia: Przykłady zastosowania klejów CA metylowych

OFERTA METYLOWYCH KLEJÓW CYJANOAKRYLOWYCH:

Rodzaj kleju
(kliknij w nazwę i otwórz kartę techniczną)
LepkośćZastosowanie
MULTIBOND 421

niskaklej cyjanoakrylowy, o błyskawicznym działaniu i niskiej lepkości, do klejenia metali, ferrytów, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki i innych twardych materiałów, których powierzchnia nie jest wsiąkliwa; tworzy wyłącznie cienkie spoiny .
MULTIBOND 422

średniaklej cyjanoakrylowy, o błyskawicznym działaniu i średniej lepkości, do klejenia metali, ferrytów, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki i innych twardych materiałów, których powierzchnia nie jest wsiąkliwa; tworzy cienkie i grubsze spoiny .