Przejdź do treści

Seria 430 – kleje cyjanoakrylowe alkoxy

warto wiedzieć, że:

Kleje cyjanoakrylowe alkoxy stosuje się przede wszystkim do klejenia tych tworzyw sztucznych, które łatwo ulegają uszkodzeniu (wykwity) pod działaniem innych odmian klejów cyjanoakrylowych. Można nimi również łączyć metale, ceramikę, szkło, kamień, drewno, korek, tkaniny, karton, papier. Przy klejeniu tworzyw trudnosklejalnych niezbędne jest spreparowanie powierzchni takiego tworzywa specjalnym primerem MULTIBOND-77. Dla innych powierzchni primer nie jest przydatny. Przyspieszenie wiązania kleju wywołuje aktywator MULTIBOND-79, który jednocześnie zapobiega powstawaniu wykwitów na niektórych tworzywach.

Kleje alkoxycyjanoakrylowe MULTIBOND do tworzyw są oferowane w trzech odmianach, różniących się od siebie jedynie lepkością, czyli zdolnością do wypełniania szczelin. Wybierając właściwy klej możemy tworzyć spoiny o grubościach od kilku mikronów (odmiana kapilarna) do 0,2mm. Czas wiązania jest najkrótszy przy spoinach cienkich a najdłuższy przy grubszych.

Uwaga: Kleje cyjanoakrylowe alkoxy oprócz wielkiej zalety – nie niszczą wrażliwych tworzyw typu PMMA, PC, PS – posiadają też pewną wadę: ich wytrzymałość jest z reguły niższa niż pozostałych klejów cyjanoakrylowych. Należy je więc stosować tylko w razie wyraźnej potrzeby.

Uwaga: Kleje cyjanoakrylowe zasadniczo traktuje się w przemyśle jako kleje pomocnicze. Jednak w wielu przypadkach, szczególnie przy klejeniu małych detali lub klejeniu gumy, ich wytrzymałość nie jest niższa od innych klejów konstrukcyjnych. Może ona się jednak zmniejszać przy stałym kontakcie z wodą.

sposób użycia:

Przed klejeniem powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Klej nanieść oszczędnie na jedną ze stron złącza, odstawić i zakręcić butelkę z klejem a następnie precyzyjnie złączyć części.
Ponieważ klej cyjanoakrylowy działa bardzo szybko, należy w chwili łączenia umieścić części we właściwej pozycji względem siebie. Poprawki zazwyczaj nie są możliwe.

Klej wiąże w kontakcie z wilgocią. Podczas klejenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ klej bardzo szybko działa i wydziela opary drażniące śluzówkę oka. Bardzo łatwo skleić nim palce lub powieki. Zaleca się dozowanie kleju wyłącznie z oryginalnej końcówki butelki.

Typowe zastosowania klejów CA alkoxy:

  • klejenie lub wklejanie małych detali z tworzyw wrażliwych na działanie rozpuszczalników takich jak plexi (PMMA), ABS, polistyren (PS),
  • klejenie detali znajdujących się w pobliżu tworzyw wrażliwych na opary rozpuszczalników oraz opary kwasu akrylowego.

Zdjęcia: Przykłady zastosowania klejów CA etylowych

OFERTA KLEJÓW CYJANOAKRYLOWYCH ALKOXY:

Rodzaj kleju
(kliknij w nazwę i otwórz kartę techniczną)
lepkośćzastosowanie
MULTIBOND 430

b.niskakapilarny klej (poziome powierzchnie, bardzo cienkie spoiny) – klejenie tworzyw typu PMMA, ABS, PS, do nakładania igłą
MULTIBOND 431

niskapłynny klej (poziome powierzchnie, cienkie spoiny) – klejenie tworzyw typu PMMA, ABS, PS, do nakładania igłą
MULTIBOND 433

średniazagęszczony klej (pionowe powierzchnie, grubsze spoiny) – klejenie tworzyw typu PMMA, ABS, PS, do nakładania igłą