Przejdź do treści

Seria ultra PU MULTIBOND

Masy klejące na bazie Poliuretanów (PU)

Współczesne kleje poliuretanowe dzięki dzięki swojej strukturze chemicznej są jeszcze mocniejsze i posiadają zwiększoną odporność na UV. W większości jednak, dla uzyskania właściwej przyczepności do metali, szkła i tworzyw konieczne jest stosowanie środków gruntujących – primerów

Zalety klejów poliuretanowych:
  • łatwa i szybka aplikacja, (słaby zapach);
  • duża siła przylegania do wielu materiałów bez gruntowania, dardzo duża po zagruntowaniu;
  • wysoka elastyczność i odporność na starzenie atmosferyczne, UV, wilgoć, wodę i wodę morską;
  • możliwość malowania nawet farbami wodnymi;
  • odporność na osiadanie, uderzenia, wibracje/drgania;
  • dobre własności dielektryczne (izolacyjne).

Multibond ultra SC

elastyczny klej poliuretanowy, utwardzający się do postaci gumy o twardości 60-65ShA. Do konstrukcyjnego klejenia szkła z metalem, np. do wklejania szyb w karoserie pojazdów. Odporny na UV, wodę, wodę morską i zmienne temperatury do +90oC.

Właściwości:

Zapach: słaby
Postać: czarna pasta
Skład chemiczny: poliuretan, izocjaniany, rozpuszczalniki 
Gęstość: 1,2g/ml
Zakres temp. pracy: -40 +90oC
Czas tworzenia naskórka: 20-45min
Czas pełnego utwardzenia: 4mm/24h
Twardość: 60-65ShA
Wytrzym. na ścinanie: >3,5MPa
Wydłużenie do zerwania: 700%

Zdjęcia: Przykłady zastosowania kleju PU