Przejdź do treści

Seria 3000 – kleje poliuretanowe MULTIBOND

warto wiedzieć, że:

Kleje na bazie poliuretanu występują w formie produktów jedno i dwuskładnikowych. Po utwardzeniu są całkowicie wodoodporne i wykazują bardzo dobrą przyczepność do takich materiałów jak: metale, drewno i materiały drewnopochodne, styropian, wełna mineralna, tworzywa sztuczne za wyjątkiem poliolefin, kamień, ceramika, beton, karton, płyta G-K. Nie zawierają rozpuszczalników, są więc bezpieczne w klejeniu styropianu i innych wrażliwych tworzyw. Znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, konstrukcji pojazdów i maszyn, montażu i produkcji materiałów izolacyjnych, filtrów, pędzli, szczotek i wielu innych.

Jednoskładnikowe kleje PU (1kPUR) składają się z prepolimerów zawierających izocjanian, utwardzających się pod wpływem wilgoci. Na skutek reakcji z wodą klej ulega spienieniu, dzięki czemu następuje wypełnienie wolnej przestrzeni między elementami lub wniknięcie w porowatość materiału np. wełny mineralnej.

Dwuskładnikowe kleje PU (2kPUR) składają się z alkoholu wielowodorotlenkowego (poliolu) jako jednego składnika (A) oraz oraz izocjanianu jako drugiego składnika (B), które miesza się w określonej proporcji.

Kleje poliuretanowe MULTIBOND to grupa produktów jedno i dwu składnikowych, zróżnicowanych ze względu na sposób aplikacji, czas wiązania, lepkość, elastyczność i rodzaj zastosowania. Typowymi cechami wspólnymi są: całkowita wodoodporność, dość dobra odporność na niektóre chemikalia,  bardzo dobre przyleganie do wielu materiałów bez potrzeby gruntowania, dobra wytrzymałość mechaniczna, odporność na starzenie gotowej spoiny, niska emisja i szkodliwość podczas aplikacji, łatwa aplikacja i stosunkowo niska cena. Nasze laboratorium stale rozwija tę grupę klejów, ponieważ ich modyfikacja przynosi nowe i ciekawe zastosowania. Kleje PU produkujemy też na zamówienia specjalne.

Kleje poliuretanowe MULTIBOND jednoskładnikowe stosowane są do produkcji elementów wielowarstwowych (typu sandwich) sp. ścianek działowych, drzwi lub ścian bocznych przyczep mieszkalnych, ocieplanych ścian z poszyciem aluminiowym do budowy pawilonów i magazynów. Kleje dwuskładnikowe stosowane są do klejenia dużych powierzchni przy produkcji pojazdów, elementów budynków i fasad, budowie statków i mniejszych jednostek pływających i sprzętu pływającego, napraw elementów z tworzyw (zderzaki).

Produkty poliuretanowe MULTIBOND dzielą się na następujące grupy: