Przejdź do treści

Seria 410 – kleje cyjanoakrylowe etylowe

warto wiedzieć, że:

Kleje cyjanoakrylowe etylowe nadają się przede wszystkim do klejenia tworzyw sztucznych i gumy. Można nimi również łączyć metale, ceramikę, szkło, kamień, drewno, korek, tkaniny, karton, papier itp. Przy klejeniu tworzyw trudnosklejalnych niezbędne jest spreparowanie powierzchni takiego tworzywa specjalnym primerem MULTIBOND-77. Dla innych powierzchni primer nie jest przydatny. Przyspieszenie wiązania kleju wywołuje aktywator MULTIBOND-79, który jednocześnie zapobiega powstawaniu wykwitów na niektórych tworzywach.

Kleje etylocyjanoakrylowe MULTIBONDdo tworzyw i gumy są oferowane w czterech odmianach, różniących się od siebie jedynie lepkością, czyli zdolnością do wypełniania szczelin. Wybierając właściwy klej możemy tworzyć spoiny o grubościach od kilku mikronów (odmiana kapilarna) do 1mm (żel). Czas wiązania jest najkrótszy przy spoinach cienkich a najdłuższy przy grubszych.

Uwaga: Kleje cyjanoakrylowe zasadniczo traktuje się w przemyśle jako kleje pomocnicze. Jednak w wielu przypadkach, szczególnie przy klejeniu małych detali lub klejeniu gumy, ich wytrzymałość nie jest niższa od innych klejów konstrukcyjnych. Może ona się jednak zmniejszać przy stałym kontakcie z wodą.

sposób użycia:

Przed klejeniem powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Klej nanieść oszczędnie na jedną ze stron złącza, odstawić i zakręcić butelkę z klejem a następnie precyzyjnie złączyć części.
Ponieważ klej cyjanoakrylowy działa bardzo szybko, należy w chwili łączenia umieścić części we właściwej pozycji względem siebie. Poprawki zazwyczaj nie są możliwe.

Klej wiąże w kontakcie z wilgocią. Podczas klejenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ klej bardzo szybko działa i wydziela opary drażniące śluzówkę oka. Bardzo łatwo skleić nim palce lub powieki. Zaleca się dozowanie kleju wyłącznie z oryginalnej końcówki butelki.

Typowe zastosowania klejów CA etylowych:

  • klejenie lub wklejanie małych detali z tworzyw, gumy, kartonu, papieru, korka,
  • produkcja oringów ze sznura gumowego NBR,
  • przesycanie małych elementów z drewna dla nadania im trwałej powłoki.
  • wszelkie prace naprawcze wymagające błyskawicznego utwardzania spoiny.

Zdjęcia: Przykłady zastosowania klejów CA etylowych

OFERTA ETYLOWYCH KLEJÓW CYJANOAKRYLOWYCH:

Rodzaj kleju
(kliknij w nazwę i otwórz kartę techniczną)
lepkośćzastosowanie
MULTIBOND 410

b.niskakapilarny klej (poziome powierzchnie, bardzo cienkie spoiny) – klejenie oringów, szkła, tworzyw, do nakładania igłą
MULTIBOND 411

niskapłynny klej (poziome powierzchnie, cienkie spoiny) – klejenie gumy, szkła, tworzyw, do nakładania igłą
MULTIBOND 413

średniazagęszczony klej (pionowe powierzchnie, grubsze spoiny) – klejenie materiałów porowatych, do nakładania igłą
MULTIBOND 415

żelgęsty klej w żelu (pionowe powierzchnie, grube spoiny) – klejenie materiałów porowatych i nierównych powierzchni