Przejdź do treści

Seria 440 – kleje cyjanoakrylowe wzmocnione

warto wiedzieć, że:

Kleje cyjanoakrylowe etylowe nadają się przede wszystkim do klejenia tworzyw sztucznych i gumy. Można nimi również łączyć metale, ceramikę, szkło, kamień, drewno, korek, tkaniny, karton, papier itp. Dzięki wzmocnieniu podniesiono ich wytrzymałość. Przy klejeniu tworzyw trudnosklejalnych niezbędne jest spreparowanie powierzchni takiego tworzywa specjalnym primerem MULTIBOND-77. Dla innych powierzchni primer nie jest przydatny. Przyspieszenie wiązania kleju wywołuje aktywator MULTIBOND-79, który jednocześnie zapobiega powstawaniu wykwitów na niektórych tworzywach.

Kleje etylocyjanoakrylowe MULTIBOND wznocnione są obecnie oferowane w jednej odmianie, o wysokiej lepkości. czyli dużej zdolności do wypełniania szczelin (max. 0,2mm). Czas wiązania jest najkrótszy przy spoinach cienkich a najdłuższy przy grubszych.

Uwaga: Ten specjalny rodzaj klejów cyjanoakrylowych ma znacznie szerszy zakres zastosowań niż kleje etylowe i metylowe. Ma znacznie wyższą odporność na wysokie temperatury i wilgoć jak również lepsze parametry wytrzymałościowe. Może być stosowany w różnych warunkach klimatycznych.

sposób użycia:

Przed klejeniem powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Klej nanieść oszczędnie na jedną ze stron złącza, odstawić i zakręcić butelkę z klejem a następnie precyzyjnie złączyć części.
Ponieważ klej cyjanoakrylowy działa bardzo szybko, należy w chwili łączenia umieścić części we właściwej pozycji względem siebie. Poprawki zazwyczaj nie są możliwe.

Klej wiąże w kontakcie z wilgocią. Podczas klejenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ klej bardzo szybko działa i wydziela opary drażniące śluzówkę oka. Bardzo łatwo skleić nim palce lub powieki. Zaleca się dozowanie kleju wyłącznie z oryginalnej końcówki butelki.

Typowe zastosowania klejów CA etylowych wzmocnionych:

  • klejenie lub wklejanie małych detali z tworzyw, gumy, metali, kamienia, szkła wszędzie tam, gdzie spodziewana jest większa wilgotność i wyższe temperatury,
  • tworzenie złącz lekko elastycznych.

Zdjęcia: Przykłady zastosowania klejów CA etylowych wzmocnionych

OFERTA ETYLOWYCH KLEJÓW CYJANOAKRYLOWYCH WZMOCNIONYCH:

Rodzaj kleju
(kliknij w nazwę i otwórz kartę techniczną)
lepkośćzastosowanie
MULTIBOND 443

średniazagęszczony klej (pionowe powierzchnie, grubsze spoiny) – klejenie tworzyw, szkła, metali, kamienia, do nakładania igłą